S ponosom i veseljem Vas obavještavamo da su čak dva člana Aktiva medicinskih sestara Škole za medicinske sestre Mlinarska imenovani u Uređivački odbor Sestrinskog glasnika Hrvatske udruge medicinskih sestara na funkcije:

  • zamjenice glavnog i odgovornog urednika Sanda Franković, prof.
  • člana Uređivačkog odbora dr.sc. Ivica Matić

Tanja Dornik, predsjednica podružnice Škole za medicinske sestre Mlinarska HUMS-a