27 ožu 2024

13.međunarodni kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara „Sestrinstvo bez granica“. Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara i tehničara.

Od 21. do 23. 03.2024 u Opatiji se održavao 13.međunarodni kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara „Sestrinstvo bez granica“. Izazovi i modeli zapošljavanja medicinskih sestara i tehničara.

Naše su nastavnice aktivno sudjelovale sa radovima i posterima, a Tanja Dornik i kao dio organizacijskog odbora. Uz nastavnice škole na kongresu su aktivno sudjelovale i učenice Jelena Čirko i Lea Baraka.

Tanja Dornik je osim navedene uloge kao dio organizacijskog odbora predstavila osnutak Volonterskog kluba HUMS-a pri čemu je Jelena Čirko bila zadužena za upisivanje volontera u registar. Također je predstavila i radove Stjecanje strukovnih kompetencija tijekom učeničke mobilnosti Erasmus + na Klinici za psihijatriju te Program Erasmus + u skrbi za palijativnog bolesnika. Prilikom izlaganja ovog posljednjeg rada moramo naglasiti da je glavnu riječ imala učenica Lea Baraka koja je prenijela svoja osobna iskustva stečena prilikom boravka na odjelu za palijativnu skrb i tako zaintrigirala publiku.

Sanda Franković je održala predavanje o obitelji Terzić i Bohm- prilozi za istraživanje  povijesti sestrinstva između dva svjetska rata. Predavanje daje zanimljiv uvid o dvije obitelji na području Đakovštine iz koje su ponikle dvije medicinske sestre od koje je jedna dobitnica medalje Florence Nightingale.

Također je suautor na radovima: Uvjeti rada krajem 50-ih godina prošlog stoljeća u Općoj bolnici Karlovac –povijesni pregled te Tko su nastavnici na diplomskim studijima sestrinstva u Republici Hrvatskoj?

Dubravka Matijašić Bodalec održala je predavanje pod naslovom „Najčešći stresori kod pedijatrijskih sestara u RH“. Profesionalni stres medicinskih sestara predstavlja veliki  zdravstveni problem, a poglavito kod pedijatrijskih sestara. Provedeno je istraživanje u 18 bolnica u RH na uzorku od 478 pedijatrijskih sestara, a dobiveni rezultati ukazuju na visoku razinu stresa kod četiri od šest ispitivanih faktora stresa. Dva stresora koji su se pokazali kao stresni  odnose se na organizaciju i financije te javnu kritiku i sudske tužbe. S obzirom na dobivene rezultate bilo bi potrebno ponoviti istraživanje u svrhu usporedbe rezultata.

Također je suautor još jednog izloženog rada Radno okruženje i zadovoljstvo zdravstvenih djelatnika u zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Đurđica Stanešić, Kristina Vokić, Iva Šušterčić i Ines Štivić imale su izložen rad Inovativan pristup pozicioniranju korisnika i poster Pomagala za pozicioniranje i transfer korisnika.

Kolegica Đurđica Stanešić je koautor radova Planiranje budućnosti i Stjecanje strukovnih kompetencija tijekom učeničke mobilnosti Erasmus + na Klinici za psihijatriju

Jagoda Nikić i Sandra Samošćanec predstavile su poster Koga treba spašavati od sindroma izgaranja?