26 stu 2020

13. kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

  1. Kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije održan je 16. i 17. studenog 2020. putem Zoom platforme. Predavači iz Europe i Hrvatske prikazali su stručna znanja i iskustva kliničke prakse. Teme prikazane na kongresu bile su:

Kako se nosimo s pandemijom COVID 19

Specijalističko usavršavanje na anesteziji i intenzivnoj medicini

Pedijatrijska i neonatalna intenzivna skrb

Novosti u hitnoj medicini

Hiperbarična medicina

Sigurnost transfuzijskog liječenja i

Uloga medicinske sestre/tehničara u transplantaciji i eksplantaciji

Kongresu su prisustvovali nastavnici zdravstvene njege i to čak njih 15 kojima je HDMSARIST-a poklonio kotizaciju kao i učenicima 4. b razreda.

Sudjelovanje na kongresu omogućilo nam je praćenje novih standarda u radu, upoznavanje novih metoda rada i tehnoloških rješenja u pružaju medicinske skrbi i zdravstvene njege.

Đurđica Stanešić, mag.med.techn.