27 lis 2021

1.KONGRES KROMREŽE HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

U Zadru, u hotelu Kolovare,  od 1. do 3. 10. 2021. održan je 1. Kongres KroMreže hematoloških medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem. Na Kongresu su održana ukupno četrdeset i dva predavanja, prezentirano je trinaest stručnih postera i održana je jedna radionica: Port kateteri. Kongres je brojao preko sto sudionika.

Predavanja su bila podijeljena prema temama:

Kvaliteta, komunikacija te psihološka potpora bolesnicima i sestrinskom osoblju

Venski pristupi

Noviteti u liječenju i postupcima kod hematoloških bolesnikom

Skrb za hematološkog bolesnika za vrijeme epidemije SARS-COV-2 virusa

Detaljnije informacije možete pronaći na: https://kromreza-hmst.hr/2021/10/18/osvrt-izvjestaj-na-1-kongres-kromreze-hmst-zadar-1-3-10-2021/

Iva Vinduška Jeftić