Upisi u dom 2019./2020.

REZULTATI UPISA U UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA MEDICNSKE SESTRE  MLINARSKA

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

 

Prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. pravo izravnog upisa (upisani program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom) ostvarile su 24 učenice koje su upisale program obrazovanja medicinska sestra/tehničar opće njege u Školi za medicinske sestre Mlinarska.

R.BR.               PREZIME I IME              BROJ BODOVA

1.                            VUKMANOVIĆ LEONA                91,19

2.                            ŠPOLJARIĆ IVA                           86,64

3.                            BABIĆ MAJA                                86,06

4.                            HORVAT ANAMARIJA                  85,94

5.                            BRNAD ANA                                 85,61

6.                            TVOREK DOROTEJA                    84,34

7.                            MRAČIĆ MORENA                       82,24

8.                            HRVOIĆ SANDRA                        81,61

9.                            ĐURIĆ ENA                                  80,48

10.                         JAKOPOVIĆ SARA                        80,34

11.                         ČAČIĆ ELENA                                79,43

12.                         CINDRIĆ ISKRA                             78,58

13.                         NEZNANOVIĆ VALENTINA           78,18

14.                         RAJIĆ LUCIJA                                78,15

15.                         KOZIĆ IVONA                                 77,06

16.                         STRABIĆ ENA                                76,74

17.                         KUJUNDŽIĆ MARIJANA                 76,65

18.                         JURKOVIĆ LORENA                      74,53

19.                         HAJEK LAURA                                74,04

20.                         COTA LANA                                    73,59

21.                         BILJANIĆ KLARA                            73,14

22.                         JURČEVIĆ KATARINA                    72,84

23.                         KOŽUL KRISTINA                          72,43

24.                         SLADOJEVIĆ SANELA                   72,24

_______________________________________________________________

25.                         PUŠKARIĆ GABI                           71,15

26.                         PRISELAC MARTA                        71,08

27.                         JURINA MIA                                   71,00

28.                         BIRKIĆ ADRIJANA                          68,26

29.                         ZEMAN ANA                                    67,55

30.                         GREDIČEK PAOLA                          65,19

Učenice iz Zdravstvenog učilišta koje nisu stekle pravo upisa: (razlog je velik interes učenica koje prema Odluci imaju pravo izravnog upisa).

31.                         PAVIĆ  IVA

32.                         VIDAKOVIĆ LUCIJA

33.                         PRUGOVEČKI PATRICIJA

34.                         NOVAČIĆ MARINA

35.                         BALTIĆ IVA

36.                         HAMZIĆ LARISA

 

U Zagrebu, 12.srpanj 2019.

 

 

 

UPISI U UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

(KLASA:602-03/19-06/00105 URBROJ: 533-05-19-00001 od 18.lipnja 2019.) 

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENICA

U UČENIČKI DOM

(24 slobodna mjesta)

Prijava kandidata za učenički dom i upis učenica u učenički dom za školsku godinu 2019./2020. obavljat će se u sljedećim rokovima u prostorima Učeničkog doma:

 

LJETNI UPISNI ROK

PRIJAVA KANDIDATA ZA UPIS U UČENIČKI DOM

12. srpnja 2019. od 8,00 do 16,00 sati

 

OSOBNO PREDATI :

  1. popunjenu prijavnicu na natječaj za upis u učenički dom (koje se mogu preuzeti sa naše stranice – pogledati u  DOKUMENTI ZA UPIS ili dobiti prilikom dolaska u Dom)
  2. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole
  3. ostali dokumenti koji mogu utjecati na pravo izravnog upisa ili na pravo prednosti za prijam u učenički dom -   pogledati detaljnjije na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja: :https://mzo.hr/hr/rubrike/ucenicki-domovi
  4. uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice

 

13. srpnja 2019. objava konačnih ljestvica poretka učenika (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Doma)

 

UPIS U UČENIČKI DOM

15. srpnja 2019. od 8,00 do 16,00 sati

16. srpnja 2019. od 8,00 do 16,00 sati

 

OSOBNO U PRATNJI RODITELJA doći na upis i donijeti:

1.      potvrdu škole o upisu kandidata u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja

2.      ispunjenja upisnica (koje se mogu preuzeti sa naše stranice – pogledati u DOKUMENTI ZA UPIS ili dobiti prilikom dolaska u Dom)

3.   broj OIB i JMBG učenice koja se upisuje u Dom i OIB roditelja (radi sklapanja Ugovora o smještaju u učenički dom)

4.      potvrda nadležnoga školskog liječnika za boravak u domu

 

16. srpnja 2019. Objava slobodnih mjesta za jesenski rok (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama doma)

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

29. kolovoza 2019.   Prijava kandidata 

 

30. kolovoza 2019.  Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

 

U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA I PITANJA SLOBODNO NAZOVITE NAŠ DOM NA BROJ

 

01 466 98 40

ILI BROJ MOBITELA

091 466 98 40

 

Dobro nam došle i drago nam je što ste izabrali naš dom!

 

Informacije o upisima u učenički dom možete pratiti na stranicama MZO-a i službenim stranicama Grada Zagreba.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1223.html

 

Drage učenice i roditelji, sve učenice viših razreda također mogu predati zamolbu za upis u naš dom. Zamolbe će se rješavati nakon regularnih upisa. Pozivamo Vas da nas kontaktirate ukoliko ste zainteresirani za smještajem. Učenički dom je u sklopu škole te na taj način smještene učenice imaju više slobodnog vremena koje bi inače utrošile na putovanje od kuće do škole. U našem domu su smještene i učenice Zdravstvenog učilišta.

 

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na: 091 466 9840; 01 466 9840. 

 

 

 

Priložene datoteke: