Upisi u dom 2018./2019.

 

UPISI U UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA MEDICNSKE SESTRE MLINARSKA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. pravo izravnog upisa (upisani program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom) ostvarile su 24 učenice koje su upisale program obrazovanja medicinska sestra/tehničar opće njege u Školi za medicinske sestre Mlinarska. To su:

 1. Crnčević Korina
 2. Čapek Magdalena
 3. Dlesk Patricija
 4. Falčević Leona
 5. Geto Lea
 6. Hodak Leona
 7. Hrvoić Andrea
 8. Ivkovčić Nikolina
 9. Jurec Enea
 10. Jurinović Anita
 11. Juza Elena
 12. Kaštelan Ana
 13. Ljiljak Darija
 14. Marinić Elena
 15. Maslak Lana
 16. Mlinar Anđela
 17. Nobilo Viktorija
 18. Poljak Emanuela
 19. Rendulić Ana
 20. Sambol Ivana
 21. Šilipetar Valentina
 22. Šitum Nika
 23. Švađumović Cecilija
 24. Ugarković Doris

 

RANG-LISTA PRIMLJENIH UČENICA IZ ZDRAVSTVENOG UČILIŠTA

 1. Rendulić Jasmina 97,23
 2. Majdandžić Tajana 89,33
 3. Ivanišević Ema 84,21
 4. Barišić Paula 82,38
 5. Nekić Julija 78,13
 6. Dubić Tena 77,79

Lista primljenih učenica u učenički dom zaključena s Tenom Dubić.

Ispod crte su učenice:

 1. Bibić Nikol 77,74
 2. Berend Katrin 74,64
 3. Kezić Laura 72,84
 4. Montag Karla 71,49

Napomena:Obzirom da je ovo informativna lista, moguće je pomicanje crte.

 

U Zagrebu, 12. srpanj 2018.

 

 

 

 

 

UPISI U UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

 

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

(KLASA:602-03/18-06/00073 URBROJ: 533-05-18-0001 od 4. lipnja 2018.) 

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM UČENICA

U UČENIČKI DOM

(30 slobodnih mjesta)

Prijava kandidata za učenički dom i upis učenica u učenički dom za školsku godinu 2018./2019. obavljat će se u sljedećim rokovima u prostorima Učeničkog doma:

 

LJETNI UPISNI ROK

PRIJAVA KANDIDATA ZA UPIS U UČENIČKI DOM

12. srpnja 2018. od 8,00 do 16,00 sati

 

OSOBNO PREDATI :

 1. popunjenu prijavnicu na natječaj za upis u učenički dom (koje se mogu preuzeti sa naše stranice – pogledati u   DOKUMENTI ZA UPIS ili dobiti prilikom dolaska u Dom)
 2. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole
 3. ostali dokumenti koji mogu utjecati na pravo izravnog upisa ili na pravo prednosti za prijam u učenički dom -   pogledati detaljnjije na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja: :https://mzo.hr/hr/rubrike/ucenicki-domovi
 4. uvjerenje o prebivalištu /preslika osobne iskaznice

 

12. srpnja 2018. objava konačnih ljestvica poretka učenika (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Doma)

 

UPIS U UČENIČKI DOM

13. srpnja 2018. od 8,00 do 16,00 sati

16. srpnja 2018. od 8,00 do 16,00 sati

 

OSOBNO U PRATNJI RODITELJA doći na upis i donijeti:

1.      potvrdu škole o upisu kandidata  u školu ili mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja

2.      ispunjenja upisnica (koje se mogu preuzeti sa naše stranice – pogledati u DOKUMENTI ZA UPIS ili dobiti prilikom dolaska u Dom)

3.   broj OIB i JMBG učenice koja se upisuje u Dom i OIB roditelja (radi sklapanja Ugovora o smještaju u učenički dom)

4.      potvrda nadležnoga školskog liječnika za boravak u domu

 

16. srpnja 2018. Objava slobodnih mjesta za jesenski rok (na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama doma)

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

29. kolovoza 2018.   Prijava kandidata 

 

30. kolovoza 2018.  Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

 

U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA I PITANJA SLOBODNO NAZOVITE NAŠ DOM NA BROJ

 

01 466 98 40

ILI BROJ MOBITELA

091 466 98 40

 

Dobro nam došle i drago nam je što ste izabrali naš dom!

 

 

Informacije o upisima u učenički dom možete pratiti na stranicama MZO-a i službenim stranicama Grada Zagreba.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html

 

Drage učenice i roditelji, sve učenice viših razreda također mogu predati zamolbu za upis u naš dom. Zamolbe će se rješavati nakon regularnih upisa. Pozivamo Vas da nas kontaktirate ukoliko ste zainteresirani za smještajem. Učenički dom je u sklopu škole te na taj način smještene učenice imaju više slobodnog vremena koje bi inače utrošile na putovanje od kuće do škole. U našem domu su smještene i učenice Zdravstvenog učilišta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na: 091 466 9840; 01 466 9840. 

Priložene datoteke: