Projekt ''Ruka podrške''

2010./2011.

Projekt „Ruka podrške“

Predavači  Psihološkog centra TESA održali su 2. veljače 2011. predavanje/radionicu za učenike 1d razreda na temu:  Prevencija bullynga-vršnjačkog nasilja.

Isti predavači održali su 22. ožujka 2011. predavanje za nastavnike: Vršnjačko nasilje – kako prepoznati i pomoći.

 

IPA projekti:

  Razvoj kurikuluma

  Integracija učenika s poteškoćama u razvoju

Europski Parlament i Vijeće Europske Unije donijeli su Direktivu 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija. Među ostalim, od reguliranih zanimanja, je i medicinska sestre za opću njegu ( odjeljak 3.članak 31.). Jedna od odredbi Direktive je i zahtjev da za pristupanje u zanimanje med. sestra za opću njegu je potrebno najmanje deset godina općeg obrazovanja, i 4600 sati teoretske i kliničke izobrazbe. Odlukom  Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i u suradnji s Ministarstvom znanosti,obrazovanja i športa ( MZOŠ ) 2009. pristupilo se promjeni dosadašnjeg programa školovanja za zanimanje med.sestra-med. tehničar, a u skladu sa zahtjevima Direktive i vezano za pregovore u pristupanju R.Hrvatske u EU, poglavlje 3.

Tijekom 2009. god. Agencija za strukovno obrazovanje u suradnji s djelatnicima MZOŠ-a

izradili su novi nastavni plan i program usuglašen s  Direktivom. Školske godine 2010/2011 upisali smo prvu generaciju u petogodišnje školovanje: dvije godine općeobrazovnih predmeta i tri godine struke.  Novi kurikulum razvijali smo u skladu s preporukama vanjskih stručnjaka vezanih uz IPA Komponenta IV-Razvoj ljudskih potencijala –Program Europske Unije za Hrvatsku. Ravnateljica Škole Asja Jelaković, Marica Bakin-Batnožić i Romanita Milojević uključene su u projekt. Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma.

Promjena programa i uvjeti međusobnog priznavanja kvalifikacija između članica EU, mobilnost građana i Direktiva 2006 doveli su do potrebe usklađivanja starog programa s novim programom za učenike koji se trenutačno školuju po starom programu i za one koji rade manje od tri godine u sustavu zdravstva. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi uspješno se prijavilo za IPA Twinning light projekt Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnog programa s Direktivom 2005/36/EZ. Ravnateljica Škole  jedna je od uključenih partnera. Škola za medicinske sestre domaćin je  voditeljima projekta iz  Nacionalnog instituta za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske.Cilj projekta je pružanje potpore ka usklađivanju pravne stečevine u području rada medicinskih sestara i primalja u Republici Hrvatskoj.