Projekt ''Moja čarobna formula''

2009./2010.

Projekt „Moja čarobna formula“

Udruga Ambidekster u školskoj godini 2009./2010. provela je kreativne radionice u sklopu projekta „3D-kreativna orijentacija“ s učenicima trećih razreda, a njihovi su radovi objavljeni u priručniku Moja čarobna formula.