Osnovni podaci

NAZIV

 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA

SJEDIŠTE

 

ZAGREB, MLINARSKA 34

ŠIFRA USTANOVE

 

21 114 520

DJELATNOST / ŠIFRA DJELATNOSTI

 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB / 80220

PROGRAMI KOJI SE IZVODE U REDOVNOM OBRAZOVANJU

 

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

 

NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA (za učenike s teškoćama)

PROGRAMI KOJI SE IZVODE U OBRAZOVANJU ODRASLIH

 

TRENUTNO SE NE IZVODI NI JEDAN OD PROGRAMA ZA KOJE IMAMO RJEŠENJE/ODLUKU O IZVOĐENJU

PROGRAMI ZA KOJE POSJEDUJEMO RJEŠENJA/ODLUKE O IZVOĐENJU

 

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

 

NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA (za učenike s teškoćama)

 

MEDICINSKA SESTRA – MEDICINSKI TEHNIČAR

 

PAZITELJ/PAZITELJICA DJECE - DADILJA (obrazovanje odraslih)

 

NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA (obrazovanje odraslih)

BROJ UČENIKA

 

580

BROJ RAZREDNIH ODJELA

 

23

BROJ ZAPOSLENIH

 

79

POREZNI BROJ – OIB

 

63702214100

MATIČNI BROJ

 

3767205

BANKA

 

ZAGREBAČKA BANKA

IBAN

 

HR80 23600001101382229