Knjižnica

U školskoj knjižnici zaposlene su dijelom radnog vremena (drugi dio ostvaruje se u nastavi) stručne suradnice knjižničarke Branka Jelušić Vujaklija, prof. hrvatskog jezika i književnosti i Aleksandra Vitez, prof. pedagogije.

1. Djelatnost

2. Cilj

3. Zadaci

Djelatnost školske knjižnice kao bibliotečno-informacijskog centra škole obuhvaća:

- odgojno-obrazovni rad s korisnicima

- informacijsku djelatnost

- kulturnu i javnu djelatnost

- stručni bibliotekarski rad

Cilj:

- unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti škole        

Zadaci:

- navikavanje učenika da dolaze u knjižnicu, te da im čitanje postane stalna potreba ali i razonoda

- razvijanje kod učenika ljubavi prema knjizi, poticanje shvaćanja da su knjige izvori znanja i da je učenje istraživanje

- osposobljavanje učenika za samoobrazovanje, poticanje interesa za stjecanje novih informacija s različitih područja

- proširivanje opće naobrazbe i opće kulture učenika

- razvijanje opće kulture učenika

-suradnja s nastavnicima, stručnim suradnicama i ravnateljicom

U odgojno-obrazovnom radu s učenicima organizirano i sistematski upoznajemo učenike s knjigama i ostalom bibliotečnom građom kao što su časopisi i referalna zbirka, savjetujemo učenike pri izboru knjiga za učenje i istraživanje, pomažemo u korištenju raznih izvora znanja . Pomažemo učenicima pri obradi zadane teme za izradu seminarskih radova ili referata iz pojedinih nastavnih područja ,te pomažemo učenicima četvrtih razreda pri odabiru literature i  izradi maturalne radnje.

Kulturna i javna djelatnost knjižnice odnosi se na organizaciju i planiranje kulturnih sadržaja u školi kao što su razne prigodne izložbe, školske priredbe, obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture, suradnja s kazalištima, muzejima, galerijama i kinima.

Surađujemo s nastavnicima škole i slijedeći potrebe pojedinih nastavnih predmeta surađujemo s nakladnicima, antikvarijatima i drugim knjižnicama naručujući potrebnu literaturu.

Prostor knjižnice koristi se kao radni prostor za održavanje dijela nastave, seminara i radionica, videokonferencija, raznih prezentacija te stručnih sastanaka. No, važna informacija za učenike jest to da u knjižnici škole  mogu  učiti samostalno ili u grupi, izrađivati plakate, seminare ili referate koristeći računalo ili literaturu. I napokon, mogu naprosto doći provesti slobodno vrijeme , prolistati časopise i sl.       

 

                                                                                                               Aleksandra Vitez